Nabízíme příležitost pro reklamu při sportovních soutěžích, které pořádáme nebo jejichž pořádání organizačně zajišťujeme i při dalších branně-sportovních a střeleckých aktivitách a projektech.

 
 

 

vyhledávání možností a místa, příprava a realizace reklamy

Při reklamní činnosti spolupracujeme se sponzory a partnery, sportovci, sportovními kluby či pořadateli sportovních soutěží a projektů. Podle požadavku klienta vyhledáme a vytvoříme možnost a místo, zajistíme kompletní přípravu a realizaci reklamy

• v rámci sportovních soutěží
• při střeleckých závodech
• v prostorách střelnic
• v rámci činnosti sportovců a sportovních klubů

 
 
 

Příklad nabídky reklamy pro závod či sportovní soutěž

• prezentace loga partnera s dovětkem „hlavní partner“ v inzerci v tisku a médiích
• prezentace loga partnera s dovětkem „hlavní partner“ na plakátech závodu (formát A2)
• prezentace loga partnera s dovětkem „hlavní partner“ na letácích (formát A5)
• zajištění samplingu reklamních tiskovin partnera při závodě
• možnost umístění prezentačního nebo prodejního stánku v areálu střelnice v době konání závodu
• možnost praktické prezentace produktů partnera (ukázka, předváděcí akce)
• prezentace loga partnera na reklamní ceduli umístěné v prostoru vyhlašování výsledků závodu
• prezentace loga partnera na reklamní ceduli umístěné ve střelecké situaci
• prezentace loga partnera na reklamní ceduli umístěné v prostoru střelnice
• prezentace loga partnera s aktivním prolinkem na www stránky partnera na oficiálních www stránkách závodu

 

 

Ukázky realizace reklamy při závodě Police Open 2008 - různí partneři

 

 
 

Oficiální plakát závodu

Prezentace log partnerů na reklamních cedulích umístěných v prostoru střelnice
 
 

Umístění stánku a prezentace produktů partnera (Actionzone, MPICZ s.r.o.)

 

 
 

Prezentace partnera logem na hlavní ceně a předáním jedné z hlavních cen ( MPICZ s.r.o., Sellier&Bellot a.s.)

 
 
Prezentace loga partnera na reklamní ceduli umístěné ve střelecké situaci
 
Prezentace loga partnera s aktivním prolinkem na www stránky partnera na oficiálních www stránkách závodu Police Open

 

podporujeme

partneři

doporučujeme

nenechte si ujít