Poskytujeme vzdělávání dospělých - profesní, firemní, zájmové, projekty pro volný čas - pro ozbrojené složky, soukromé bezpečnostní služby a bezpečnostní profesionály, firmy, podnikatele, zaměstnance, mládež, občanská sdružení i veřejnost.

 
 

 

profesní vzdělávání - bezpečnostní činnost

Vzděláváme soukromé bezpečnostní služby a profesionály i příslušníky ozbrojených složek a obecních policií pro výkon bezpečnostních činností při ochraně života, zdraví a majetku, zejména v oblasti:

 

• právní aspekty výkonu bezpečnostní činnosti
• hrozby – klasifikace, rozpoznání, prevence a odvracení
• fyzická ochrana – pravidla a postupy při výkonu fyzické ochrany
• technická ochrana – prostředky a použití (detektory kovů, výbušnin, RTG...)
• režimová ochrana – interní předpisy, dohled nad dodržováním, prosazování
• základní a speciální ochrana objektů
• odhalování nepřátelského sledování
• ozbrojená ochrana, výkon bezpečnostní služby se zbraní
• co dělat, když… (požár, úraz, útok, havárie, živelní pohroma...)

 

 

Nahoru

 

 

firemní vzdělávání - ochrana firmy a zaměstnanců

Zajišťujeme firemní vzdělávání v oblasti bezpečnosti pro běžný chod firmy i pro nepředvídané či nouzové situace v provozu a při výkonu práce na téma:

 

• bezpečnost provozu firmy
• ochrana zaměstnanců při výkonu práce vč. bank a peněžních ústavů
• co dělat, když… (požár, úraz, útok, havárie, živelní pohroma...)
• BOZP a PO - normativní školení zaměstnanců
• školení zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
• praktické hašení požáru
• první pomoc a základy resuscitace

 

 

 

Nahoru

 

 

zájmové vzdělávání - bezpečnost osob, rodiny a obydlí

Poskytujeme zájmové vzdělávání pro školy, mládež, občanská sdružení i veřejnost, zaměřené na zajištění bezpečnosti osoby, rodiny:

 

• právo a ochrana bezpečnosti
• hrozby – klasifikace, rozpoznání, prevence a odvracení
• způsoby, prostředky a pravidla zajištění bezpečnosti osoby, rodiny a obydlí
• co dělat, když… (požár, úraz, útok, havárie, živelní pohroma apod.)
• obranná střelba z pistole, výuka střelby z dalších zbraní

 

 

 

 

Nahoru

 

 

projekty pro volný čas

Spolupracujeme se sportovci, sportovními kluby a občanskými sdruženími, poskytujeme služby i firmám a soukromým osobám. Připravujeme projekty např. v těchto oblastech:

 

• využití volného času formou branně-sportovních aktivit
• organizace činnosti sportovních střeleckých klubů
• výuka střelby
• veřejné, firemní i soukromé sportovní soutěže
• „fun“ akce a zážitky

 

 

 

 

Nahoru

 

podporujeme

partneři

doporučujeme

nenechte si ujít

 

 

 

Index - vzdělávání dospělých - střelba - sportovní soutěže - reklama - reference - podmínky - faq - o nás - kontakt