střelecká škola – obranná střelba z pistole

Škola obranné střelby z pistole nabízí komplexní přípravu k použití této zbraně v obraně. Za použití moderních forem a metod výuk vyučujeme jak střelecké techniky, tak ostatních potřebné vědomosti a dovednosti.
Škola je vhodná pro zájemce o dlouhodobou systematickou přípravu - profesionály, sportovní střelce i veřejnost. Výuka v češtině a/nebo angličtině.

 

filosofie

Fakt, že odvracení závažného útoku proti lidskému životu či zdraví je pro obránce obvykle (ať je sám v roli oběti, či vystupuje na obranu jiného) složitou a fyzicky i psychicky maximálně náročnou situací na samé hranici jeho možností, je nezpochybnitelný. Obránce nemívá možnost volby místa, času, způsobu či jakékoli jiné okolnosti obrany, vždy reaguje teprve na akci útočníka, jeho schopnost řešení obranné situace bývá výrazně snížena silným stresem a na odpovídající reakci má velmi omezený čas.
Marně by se spoléhal, že ačkoli se na možnou obranu nijak nepřipravuje, při řešení obranné situace se náhle dokáže vypnout k mimořádnému výkonu. Naprostý opak je pravdou. Pod tíhou obranné situace se schopnost obránce k jejímu řešení obvykle výrazně snižuje a ten dokáže efektivně použít jen ty znalosti a dovednosti, které má skutečně velmi dobře zažity.

 

Má-li tedy obránce úspěšně odvrátit útok za pomoci střelné zbraně, musí disponovat rozsáhlým souborem vědomostí a dovedností k použití zbraně v rozličných reálných obranných situacích.

Zároveň je musí mít také natolik dobře zafixovány, aby je dokázal ve zlomcích vteřiny správně zvolit a odpovídajícím způsobem použít .

Z této myšlenky, mnohokrát ověřené praxí, vycházíme a vštěpujeme ji i svým klientům. Ačkoli nikomu nepřejeme, aby musel zbraň skutečně použít, snažíme se každého připravit natolik, aby v případě nezbytné nutnosti dokázal zbraň použít skutečně efektivně a útok spolehlivě odvrátil.

 

 

cíl výuky

Cílem výuky je dovést naše klienty jak k dokonalému zvládnutí zbraně při střelbě, tak k ostatní všestranné teoretické a praktické připravenosti na použití zbraně v obraně.

Při výuce se tedy nevěnujeme pouze prostému nácviku střeleckých technik, ale všem potřebným vědomostem a dovednostem, z nich se skládá komplexní příprava na použití zbraně v obraně.
Zvládnutí střeleckých technik je však pro úspěšnou přípravu klíčové.

 

obsah výuky

Úvod - na začátku – obecné nebezpečí, odpovědnost vlastníka zbraně, použití zbraně v obraně, následky

Zbraň, střelivo, výstroj a vybavení

Trénink technik obranné střelby
Bezpečnost – pravidla bezpečné manipulace a chování na střelnici, skladování zbraně
Technické ovládání zbraně – návod k obsluze, konstrukční a ovládací prvky, údržba
Manipulace se zbraní a střelivem – manipulace, úchop, nabití, uložení a vyjmutí z pouzdra, vybití

 

 

Mířená střelba – postoje, úchop a držení zbraně, míření, spouštění, střelba z různých pozic

 

 

Základní techniky obranné střelby – nošení, úchop a tasení, zamíření, spouštění, střelba v základním postoji
Pokročilé techniky obranné střelby – násobný výstřel, různé pozice, střelba do směrů, na více cílů
Vyspělé techniky obranné střelby – střelba za pohybu, pohyblivý cíl, závady, ztížené podmínky

 

 

Střelba v modelových situacích – transport zásilek, ochrana osob, střelba v davu, v bytě, ve skupině.
Testy - standardní testovací cvičení, řešení modelových obranných situací, simulujících střelbu v praxi
Udržovací trénink

 

Právo – související právní normy (zákony, vyhlášky apod.) a jejich aplikace
Psychologie – základní zákonitosti fungování lidské psychiky, jednání obránce a útočníka pod vlivem stresu
Fyzická příprava – síla, vytrvalost, výbušnost a pružnost
Viktimologie – role oběti v systému spravedlnosti, jak snížit riziko ohrožení a vyhnout se roli oběti
Zdravotnická příprava – techniky laické první pomoci
(zkráceno)

 

 

formy výuky - z hlediska času

Dlouhodobý program.
Všem našim klientům doporučujeme především tuto formu přípravy. Dlouhodobý program umožňuje nejen probrat látku v celé šíři a do dostatečné hloubky, ale také častým opakováním a postupným dosahováním dílčích cílů látku dostatečně fixovat. Dlouhodobou formu výuky považujeme za nezbytnou pro kvalitní výuku začátečníků. Obvyklá délka programu je kolem 1 roku (1 lekce za dva týdny).

Střednědobý, krátkodobý program, jednorázový kurz.
Podle požadavků klienta můžeme připravit i jiné, časově odlišné projekty. Kratší forma výuky postačí pro výuku či procvičení pouze dílčích vědomostí a dovedností, pro základní či seznamovací kurzy či naopak udržovací, doplňovací, rozšiřovací, prohlubovací či specializované kurzy apod.

 

formy výuky - podle počtu současně vyučovaných

One-to-one – individuální výuka s plnou osobní péčí lektora
Group ECO* – ekonomicky výhodná varianta výuky pro menší skupinu střelců (2-4)
Team PRO – program pro ucelené týmy ozbrojených složek, bezpečnostních služeb apod.

 

formy výuky - podle výukového obsahu

Komplexní program – zahrnuje celou šíři výukového obsahu pro použití zbraně v obraně
Dílčí program nebo kurz – obsahem výuky je pouze vybraná část potřebných vědomostí a dovedností

 

formy výuky - podle výchozí úrovně klienta

Přípravná – úplný začátečník ve střelbě, příp. zvládá střelecké techniky do mířené střelby
Základní – zvládá základní techniky obranné střelby (OS)
Pokročilá – zvládá pokročilé techniky OS
Vyspělá – zvládá vyspělé techniky OS i modelové situace
Profesionální – zvládá všechny techniky OS na profesionální úrovni

 

metody výuky

Používáme moderní metody výuky, které nejlépe vedou k dosažení stanoveného cíle a zároveň plně respektují individuální předpoklady a možnosti klienta. Při výuce využíváme nejmodernějších poznatků andragogické vědy a dbáme didaktických zásad vzdělávání dospělých.

Před započetím vlastní výuky absolvuje každý klient pohovor, týkající se jeho motivace, možností, cílů a očekávání. Na základě tohoto pohovoru a navazujícího vstupního diagnostického testu připravíme výukový plán.
Výuka zahrnuje obvykle kolem 25 lekcí ročně včetně pravidelného opakování. V průběhu a na konci výukového programu provádíme průběžné testování a závěrečný test. *)
Po ukončení základního výukového cyklu pak podle individuálních požadavků klienta můžeme pokračovat navazující výukou (udržovací, doplňovací, rozšiřovací, prohlubovací či specializované kurzy apod.)
V rámci výuky poskytujeme běžné poradenské a konzultační služby. *)

 

termín a místo

Termín a místo výuky se vždy řeší individuální dohodou s klientem.
Výuka obvykle probíhá na přírodní otevřené střelnici SSK Čelákovice, Čelákovice 115, 15 min. východně od Prahy nebo na střelnici AVIM Praha s.r.o. Praha 8, Sokolovská 23. Některé jednotky se z výukových či technických důvodů realizují jinde, zejména v Praze a okolí, případně i na jiných střelnicích.

 

klienti

Škola je otevřena především pro zájemce o dlouhodobou systematickou přípravu nebo o rozšíření, doplnění, prohloubení či udržení vědomostí a dovedností v oboru, profesionály a sportovní střelce i veřejnost.
Klient musí vždy splňovat podmínky a důvody pro užití střelné zbraně v rámci výuky ve smyslu platné právní úpravy. Vlastní zbraň, zbrojní průkaz ani předchozí zkušenosti se střelbou nejsou při dodržení zákona nutné.

 

cena

Cena je vždy určena smluvně podle detailů projektu. Více informací viz Podmínky…

 

 

Nahoru

 

 

 

Index - vzdělávání dospělých - střelba - sportovní soutěže - reklama - reference - podmínky - faq - o nás - kontakt

 

podporujeme

partneři

doporučujeme

nenechte si ujít